Gía thay pin iPhone 7

Tại trung tâm sửa chữa điện thoại CareMobile tại số 275 Phố Vọng thay pin iPhone 7 với giá 450k,...