Thay mặt kính, màn hình điện thoại tại Hà Nội

THAY MẶT KÍNH- MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
SỐ 275 PHỐ VỌNG – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI
Hotline: 0986.942.866

Website: https://caremobile.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/caremobile.vn/

Dịch vụ thay mặt kính- màn hình được thực hiện bằng công nghệ thay mặt kính điện thoại theo đúng quy chuẩn của Apple, Samsung, Nokia, Oppo, HTC,… Sử dụng máy móc công nghệ hiện đại cao: Máy ép kính, hút chân không,…
THAY MÀN HÌNH – ÉP KÍNH CẢM ỨNG IPHONE, SAMSUNG, SONY, OPPO,HUAWEI,.. GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG TẠI HÀ NỘI

 THAY MẶT KÍNH- MÀN HÌNH IPHONE

Thay mặt kính Thay màn hình 
iPhone 4/4S 150.000 450.000 
iPhone 5/5C 200.000 550.000 
iPhone 5S 200.000 550.000
iPhone SE 200.000 550.000 
iPhone 6 250.000 700.000 
iPhone 6 Plus 300.000 1.100.000 
iPhone 6S 250.000 1.100.000 
iPhone 6S Plus 350.000 1.400.000 
iPhone 7 400.000 1.200.000 
iPhone 7 Plus 500.000 2.200.000 
iPhone 8 800.000 3.200.000 
iPhone 8 Plus 1.000.000 4.200.000 
IPhone X 2.500.000 8.000.000 

 THAY MẶT KÍNH- MÀN HÌNH SAMSUNG

Tên máy Thay kính – Cảm ứng Màn hình chính hãng 
Galaxy S2 HD E120 200.000 – Bảo hành 12T 900.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S2 200.000 – Bảo hành 12T 900.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S3 I9300 200.000 – Bảo hành 12T 1.300.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy S3 Mini 200.000 – Bảo hành 12T 1.000.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S4 300.000 – Bảo hành 12T 1.750.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S4 Mini 200.000 – Bảo hành 12T 1.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S5 300.000 – Bảo hành 12T 1.500.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S5 Mini LH – Bảo hành 12T 1.800.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S6 400.000 – Bảo hành 12T 2.900.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S6 Edge 1.100.000 – Bảo hành 12T 3.500.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S6 Edge Plus 1.400.000 – Bảo hành 12T 4.500.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S7 500.000 – Bảo hành 12T 2.900.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S7 Edge 1.100.000 – Bảo hành 12T 4.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S8 1.500.000 – Bảo hành 12T 4.300.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy S8 Plus 1.700.000 – Bảo hành 12T 5.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 1 200.000 – Bảo hành 12T 1.200.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 2 200.000 – Bảo hành 12T 2.100.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 3 300.000 – Bảo hành 12T 2.250.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 4 300.000 – Bảo hành 12T 3.000.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 5 500.000 – Bảo hành 12T 3.500.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 7 1.600.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy Note 8 2.500.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy A3 – A300 (2015) 200.000 – Bảo hành 12T 1.800.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A3 – A310 (2016) 250.000 – Bảo hành 12T 1.850.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A3 – A320 (2017) 300.000 – Bảo hành 12T 1.850.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A5 – A500 (2015) 250.000 – Bảo hành 12T 1.850.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A5 – A510 (2016) 300.000 – Bảo hành 12T 2.800.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A5 – A520 (2017) 500.000 – Bảo hành 12T 2.500.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A7 – A700 (2015) 300.000 – Bảo hành 12T 2.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A7 – A710 (2016) 350.000 – Bảo hành 12T 3.000.000đ – Bảo hành 12T 
Galaxy A7 (2017) 500.000 – Bảo hành 12T 2.800.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A8 – A800 400.000 – Bảo hành 12T 3.050.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A8 – A810 400.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy A9 500.000 – Bảo hành 12T 3.100.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy A9 Pro 500.000 – Bảo hành 12T 3.100.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy E5 – E500 250.000 – Bảo hành 12T 1.650.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy E7 250.000 – Bảo hành 12T 2.100.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy V (G313) 200.000 – Bảo hành 3T 400.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy V (G318) 250.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy V (G531) 350.000 – Bảo hành 3T 800.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J (J100) 250.000 – Bảo hành 3T 800.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J120 250.000 – Bảo hành 12T 1.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J2 (J200) 250.000 – Bảo hành 12T 1.450.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J2 Prime 250.000 – Bảo hành 3T 900.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J3 (J300) 2015 200.000 – Bảo hành 12T 1.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J3 (J320) 2016 300.000 – Bảo hành 12T 1.700.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J3 (J330) 2017 350.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy J3 Pro 2017 350.000 – Bảo hành 12T 1.400.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J3 Prime 300.000 – Bảo hành 12T 1.000.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J5 (J500) 250.000 – Bảo hành 12T 1.650.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J5 Prime (One 5 2016) 300.000 – Bảo hành 12T 1.100.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J510 300.000 – Bảo hành 12T 1.750.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J520 500.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy J5 Pro 500.000 – Bảo hành 12T 2.500.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J700 300.000 – Bảo hành 12T 1.900.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J7 Prime 300.000 – Bảo hành 12T 1.100.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy J710 300.000 – Bảo hành 12T 2.100.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy J7 Pro 300.000 – Bảo hành 12T 2.400.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy Nexus I9250 250.000 – Bảo hành 3T 250.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Grand Prime G530 250.000 – Bảo hành 3T 400.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Grand 2 G7102 LH – Bảo hành 3T 700.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Grand Duos I9082 320.000 – Bảo hành 3T 600.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Core 2 (G355) 250.000 – Bảo hành 3T 550.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Core Duos I8262 250.000 – Bảo hành 3T 600.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy I8552 LH – Bảo hành 3T 750.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Core Prime G360 250.000 – Bảo hành 3T 700.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy mega 2 (G750) 500.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy Mega I9200 500.000 – Bảo hành 3T 1.100.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Alpha G850 LH – Bảo hành 12T 2.100.000 – Bảo hành 3T 
Galaxy Trend S7560/S7562 300.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy Trend Plus S7580 250.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
GALAXY DUOS 2 (S7582) 200.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy Fame S6810 250.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy Ace S5830 250.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy Ace 2 I8160 300.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy Star Pro S7262 250.000 – Bảo hành 3T LH – Bảo hành 3T 
Galaxy C5 450.000 – Bảo hành 12T 2.800.000 – Bảo hành 12T 
Galaxy C7 550.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy C9 500.000 – Bảo hành 12T LH – Bảo hành 12T 
Galaxy C9 Pro 500.000 – Bảo hành 12T 3.100.000 – Bảo hành 12T 

THAY MẶT KÍNH- MÀN HÌNH HUAWEI

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ) 
Huawei P8 Lite L21 1.000.000 500.000 
Huawei Ascend P7 1.500.000 550.000 
Huawei Ascend P6 1.200.000 500.000 
Huawei Ascend Mate 7 1.500.000 500.000 
Huawei Rongyao 6 Plus Liên hệ 400.000 
Huawei Rongyao 6 Liên hệ 400.000 
Huawei Rongyao 3 Liên hệ Liên hệ 
Huawei C199 Liên hệ 400.000 
Huawei B199 Liên hệ 400.000 
Huawei G7 Liên hệ 500.000 
Huawei G6-U10 Liên hệ 450.000 
Huawei Honor 4X Liên hệ 500.000 
Huawei Honor 3X G750 Liên hệ 500.000 
Huawei Honor 4C Liên hệ 550.000 
Huawei Honor 3C H30-U10 Liên hệ 500.000 
Huawei Ascend Y511 Liên hệ 450.000 
Huawei Ascend Y330 Liên hệ 400.000 
Huawei Ascend Y320 Liên hệ 400.000 
Huawei Ascend Y625 Liên hệ 400.000 
Huawei G8 Liên hệ 600.000 
Huawei S8-u701 900.000 500.000 
Huawei nexus 6P Liên hệ 700.000 
Huawei P9 lite l22 Liên hệ 500.000 
Huawei P9 l29 Liên hệ 550.000 
Huawei GR5 2017 Liên hệ 500.000 
Huawei v8 Liên hệ 600.000 
Huawei G6 Liên hệ 500.000 
Còn nhiều dịch vụ hơn nữa quý khách vui lòng truy cập vào Website: https://caremobile.vn/

– Là trung tâm thay mặt kính- màn hình nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi biết phải làm thế nào để đảm bảo tốt nhất với quyền lợi của các bạn.

– Tại trung tâm chúng tội được nâng cấp máy móc và công nghệ hỗ trợ sửa chữa mới nhất.
– Qúy khách chờ trong một thời gian ngắn lấy luôn Thay mặt kính ( tầm 45-60′) Thay màn hình ( tầm 30-45′) , ngồi xem trực tiếp kỹ thuật viên thay thế cho máy của bạn.

CareMobile hi vọng sẽ được hỗ trợ bạn thật nhiều hơn nữa và thật sự rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này của chúng tôi.

QUÝ KHÁCH CÒN THẮC MẮC HAY CẦN HỖ TRỢ TƯ VẤN THÊM VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0986.942.866

Facebook Bình Luận
Ý kiến bình luận